Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

BONUS ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Bonus τετραγωνικά και αύξηση στο συντελεστή δόμησης δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, υπό τον όρο ότι θα δημιουργούνται μεγάλα οικοδομικά σύνολα αφήνοντας, εντός του οικοπέδου, αδόμητο τουλάχιστον το 40% της έκτασης...

Ο οικοδομικός κανονισμός καταρτίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Σηφουνάκη, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός φιλοδοξεί να αλλάξει την αντίληψη που διέτρεχε τους προηγούμενους Οικοδομικούς Κανονισμούς του 1955, 1973, 1985 που ενθάρρυναν τον κατακερματισμό της γης, τη δόμηση σε μικρά οικόπεδα χωρίς πρόβλεψη για ελεύθερους χώρους.

Έτσι δίνονται κίνητρα για συνενώσεις οικοπέδων, απόσυρση παλιών οικοδομών και κατασκευή υψηλότερων και λιγότερο ενεργοβόρων κτιρίων ενώ δίνονται δυνατότητες για κατασκευή υποσκαφων κτιρίων αφού το 50% δεν θα προσμετράται στο συντελεστή δόμησης αν πρόκειται για κατοικία ενώ για άλλη χρήση δεν θα προσμετράται το 20%.

Επίσης, δίνονται κίνητρα για πράσινες ταράτσες αφού εξαιρούνται της αδειοδοτησης αλλά και για χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών που είναι φιλικές στο περιβάλλον και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Έτσι δεν θα προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης τα διπλά κέλυφη, οι μονώσεις και οποιαδήποτε βιοκλιματική παρέμβαση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

Επίσης στο συντελεστή δόμησης δεν θα υπολογίζονται οι ανοιχτοί (όχι οι κλειστοί) ημιυπαίθριοι χώροι, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν δύο ορόφους τουλάχιστον και θα αφήνουν το 1/3 τουλάχιστον της περιμέτρου τους ανοιχτό.

Ο Νέος Οικοδομικός κανονισμός θα εφαρμοστεί στα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν κυρίως στις επεκτάσεις του αστικού ιστού, καθώς, στο ήδη πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες να εφαρμοστεί. Πηγή: skai.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com