Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΔΝΤ: Η ΕΕ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ "ΕΥΑΛΩΤΗ"

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει "ευάλωτη" και οφείλει να εντείνει τις "προσπάθειες" που καταβάλει για να σταθεροποιήσει το χρηματοοικονομικό της σύστημα και να θέσει σε εφαρμογή έναν ενιαίο μηχανισμό επιτήρησης των τραπεζών, εκτίμησε σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο...

"Έχουν γίνει πολλά για την αντιμετώπιση της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ευρώπη αλλά παραμένουν αδυναμίες και απαιτούνται επαυξημένες προσπάθειες σε πολλούς τομείς", επισημαίνει στην έκθεσή του το ΔΝΤ.

"Οι αδυναμίες αυτές επιδεινώνονται από την ισχυρή συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα (και) από την αβεβαιότητα στο πολιτικό και το ρυθμιστικό επίπεδο", πρόσθεσε το Ταμείο.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, "πρώτη προτεραιότητα" για τους 27 είναι να τεθεί σε εφαρμογή μια διαδικασία εναρμόνισης των μηχανισμών εποπτείας των τραπεζών στα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών και της προώθησης της τραπεζικής ένωσης.

Η τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη, στην οποία όμως θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1ης Μαρτίου 2014.

"Η κρίση έχει δείξει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ακόμα κι αν λαμβάνονται με τις καλύτερες προθέσεις, έχουν επιπλοκές για το σύνολο της ΕΕ (...) κι είναι απαραίτητο ένα ενιαίο πλαίσιο χειρισμού κρίσεων", ανέφερε το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ καλεί παράλληλα τις τράπεζες να ενισχύσουν τις δικές τους θέσεις, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαιά τους. Πάντως εκφράζει επιφυλάξεις για τον διαχωρισμό επενδυτικών και λοιπών τραπεζικών δραστηριοτήτων, αφού θεωρεί ότι δεν αποτελεί "πανάκεια".

Ακόμα, κάλεσε τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και τον μελλοντικό ευρωπαϊκό φορέα εποπτείας των τραπεζών να προβαίνουν σε "επιλεκτικούς ελέγχους" στα στοιχεία ενεργητικού ορισμένων τραπεζών.

"Αυτοί θα ενισχύσουν την αξιοπιστία των ελέγχων αντοχής που μπορεί να κάνει ο ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή", υποστήριξε το Ταμείο.

Η λειτουργία του ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα θεωρείται "κρίσιμη" από το ΔΝΤ ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, να αποσοβηθεί η επανάληψη μιας μεγάλης διεθνούς οικονομικής κρίσης, αλλά και διαρραγεί η σύνδεση της κρίσης του τραπεζικού τομέα με την κρίση του χρέος. Πηγή: nooz.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com