Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΞΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, «στα πλαίσια της επίσπευσης των απαιτούμενων ενεργειών για άμεσο εξορθολογισμό των δημοσίων οικονομικών και δραστική περιστολή των κρατικών δαπανών», εισάγεται διάταξη που τροποποιεί το καθεστώς των μισθώσεων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με ιδιώτες ιδιοκτήτες...

Με βάση το ισχύον καθεστώς, το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης χωρίς αποζημίωση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν οι προϋποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν, τότε υπάρχει υποχρέωση καταβολής στον εκμισθωτή του συνόλου των απομενόντων μισθωμάτων, έως τη λήξη της μίσθωσης.

Ωστόσο, με τη νέα ρύθμιση το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ υπάγονται στο καθεστώς καταγγελίας που ισχύει ήδη για τους ιδιώτες, ως προς τις εμπορικές μισθώσεις. Δηλαδή το Δημόσιο έχει δικαίωμα πρόωρης αποχώρησης από το μίσθιο ένα έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, με τρίμηνη προειδοποίηση και καταβολή αποζημίωσης ενός μηνιαίου μισθώματος.

Για την αξιοποίηση των δημόσιων κτιρίων

Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, με στόχο την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και τη δραστική εξοικονόμηση κρατικών πόρων.

Η νεοϊδρυθείσα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2012 έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών στην Επικράτεια.

Επίσης, η υπηρεσία προχώρησε σε ελέγχους για τη μείωση των μισθωμάτων του Δημοσίου κατά 20%, με την οποία προέκυψε εξοικονόμηση ετήσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ. Πηγή: newsbomb.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com