Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Πρόστιμα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ επέβαλε συνολικά σε 211 περιπτώσεις, καθ' όλο το 2011, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σύμφωνα με πληροφορίες, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρηματικών κατηγοριών και για πρώτη φορά σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες...

Υπενθυμίζεται ότι οι πράξεις επιβολής προστίμων ανήλθαν για το 2010 σε 167, ενώ ουδέποτε στο παρελθόν είχαν ξεπεράσει σε ετήσια βάση διψήφιο αριθμό.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μηχανισμός για να ελέγχεται η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς αυτή αφορά απευθείας στις εφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έχει εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων που επιβλήθηκαν.

Πάντως, η Γενική Γραμματεία καταναλωτή φαίνεται να μην σταματά το έργο της για τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή και αναπτύσσει νέους μηχανισμούς και προγράμματα ελέγχου με σκοπό την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, παραβάσεων της νομοθεσίας για ασφαλή προϊόντα και την αντιμετώπιση πρακτικών οικονομικής εκμετάλλευσης των καταναλωτών, σε όλο το εύρος της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται η ενοποίηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (ΣτΚ) με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και, στη συνέχεια, αντικατάστασή τους από μια ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΠΚΑ) για να μπορεί να έχει η νέα αρχή ισχυρότερη παρουσία στην αγορά ενώ θα εξοικονομηθεί το 25% των πόρων που απαιτούνται σήμερα για τη λειτουργία των δύο υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο της ρύθμισης έχει ετοιμαστεί ήδη και η νέα αρχή θα υπάγεται πλέον απευθείας στη Βουλή, ενώ θα έχει εποπτικές αλλά και κανονιστικές αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις εποπτικές αρμοδιότητες, η νέα αρχή θα μεριμνά για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες για την παραβίασή τους κυρώσεις. Οι κανονιστικές της αρμοδιότητες θα επικεντρώνονται στη διαφάνεια των συναλλαγών και την ασφάλεια των προϊόντων.

Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή θα εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς, μέτρα και νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των καταναλωτών, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας των προμηθευτών και θα υποστηρίζει το έργο των ενώσεων καταναλωτών.

Σε ότι αφορά στη διαμεσολάβηση για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, κάτι που σήμερα είναι αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θα αναλάβουν το έργο αυτό οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού - θα λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια - και οι ιδιωτικοί θεσμοί διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι θα θεσπιστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία οργανώσεων που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε καταναλωτικές διαφορές. Πηγή: nooz.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com