Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στην ενοποίηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (ΣτΚ) με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και, στη συνέχεια, αντικατάστασή τους από μια ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΠΚΑ) προσανατολίζεται η κυβέρνηση...

Μέσα από αυτή την κίνηση εκτιμάται ότι αφενός θα είναι πιο αποτελεσματική η προστασία των καταναλωτών και αφετέρου θα εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι, ύψους περίπου 900.000 ευρώ ετησίως. Ηδη έχει ετοιμαστεί προσχέδιο της ρύθμισης, η οποία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να υιοθετηθεί γρήγορα, λόγω ακριβώς του δημοσιονομικού οφέλους που θα έχει.

Η νέα αρχή θα υπάγεται πλέον στη Βουλή και όχι σε κάποιο υπουργείο, κάτι που θα σημάνει το τέλος και στις περιπέτειες που είχε τα τελευταία δύο χρόνια η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Υπενθυμίζεται ότι αν και αρχικά ανήκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο του 2010 και τη μετακίνηση της κ. Λ. Κατσέλη στο υπουργείο Εργασίας, η αρμοδιότητα της ΓΓΚ μεταφέρθηκε εκεί, χωρίς από τότε να λείπουν οι αντιπαραθέσεις με γενικές γραμματείες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ΑΠΚΑ θα έχει κυρίως εποπτικές αρμοδιότητες, αλλά και ήπιες κανονιστικές. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις εποπτικές αρμοδιότητες, η νέα αρχή θα μεριμνά για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες για την παραβίασή τους κυρώσεις. Οι κανονιστικές της αρμοδιότητες θα επικεντρώνονται στη διαφάνεια των συναλλαγών και την ασφάλεια των προϊόντων. Επιπλέον, η ΑΠΚΑ θα εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς μέτρα και νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των καταναλωτών, θα υποστηρίζει το έργο των ενώσεων καταναλωτών, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας των προμηθευτών.

Το έργο της διαμεσολάβησης στην επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, κάτι που σήμερα κάνει κατά κύριο λόγο ο Συνήγορος του Καταναλωτή, θα αναλάβουν κυρίως οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού και οι ιδιωτικοί θεσμοί διαμεσολάβησης. Οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού θα λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια και θα μπορούν να λειτουργούν ως όργανα διαιτησίας για καταναλωτικές διαφορές ορισμένης αξίας που παράγουν δεσμευτικές και εκτελεστές αποφάσεις. Τέλος, θεσπίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία οργανώσεων που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε καταναλωτικές διαφορές. Πηγή: kala-nea.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com