Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ EUROBANK ΖΗΤΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ

Την άρση της αναστολής των πλειστηριασμών α' κατοικίας από το τέλος του 2013, την πώληση του 25% της Eurobank έως τον προσεχή Οκτώβριο σε στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού, αλλαγές στη λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και την πώληση του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της νέας Proton Bank έως τις 15 Ιουλίου προκειμένου να εκταμιευθεί η επόμενη δόση ζητεί η τρόικα από την κυβέρνηση.

«ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν μέρος του προσχεδίου του νέου Μνημονίου (MoU) που διαπραγματεύεται η τρόικα με την ελληνική κυβέρνηση, στο οποίο μεταξύ άλλων ζητείται από το υπουργείο Οικονομικών να μην απαιτεί από τις τράπεζες να πληρώνουν μερίσματα επί των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Δημόσιο (πηγή από την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός άντλησε πέρυσι 550 εκατ. ευρώ).

Το προσχέδιο του νέου Μνημονίου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με τις προθέσεις της τρόικας για τους πλειστηριασμούς ακινήτων α' κατοικίας για ενυπόθηκες δανειακές υποχρεώσεις. Σε αυτό υπάρχει σαφής αναφορά για δέσμευση της κυβέρνησης να μην επεκτείνει τα δύο μορατόριουμ για την αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων πέρα από τις τρέχουσες διατάξεις του Ν. 4128/2013, δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013. «ΤΑ ΝΕΑ» απευθύνθηκαν σε στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα και εκείνα τόνισαν πως ισχύει ό,τι έχει πει ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης στη Βουλή. Στις 10 Ιουνίου ο κ. Χατζηδάκης είχε σημειώσει ότι η πρακτική των κυβερνήσεων από το 2009 και εντεύθεν για την αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων είναι να νομοθετούν στο τελευταίο δίμηνο της χρονιάς. Είχε δε προσθέσει ότι θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξουν οι σχετικές συνεννοήσεις με την τρόικα και ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το θέμα με τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία.

Πάντως το προσχέδιο του νέου Μνημονίου αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην ανάγκη να δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επίλυσης των προβλημάτων που προκαλεί ο υπερδανεισμός σε νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες και έως το τέλος Οκτωβρίου 2013 να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για βελτιώσεις στον τομέα αυτόν.

Η πώληση της Eurobank. Αίσθηση προκαλεί η αξίωση της τρόικας για πώληση του 25% συν µία των µετοχών της Eurobank το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2013 σε διεθνή ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή. Σηµειώνεται ότι αν και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας επένδυσε 5,83 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, το 100% της τράπεζας αποτιµάται σε 3,2 δισ. ευρώ. Η τρόικα ζήτησε δηλαδή την πώληση του 25% και την είσπραξη 800 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το αίτημα της τρόικας, τονίζοντας ότι η δέσμευση αυτή είναι αντίθετη προς τον ρόλο του ΤΧΣ και αντίθετη προς τις πρακτικές της αγοράς. Οπως τονίστηκε από το υπουργείο, είναι απίθανο οποιοσδήποτε στρατηγικός επενδυτής να θελήσει να επενδύσει μόνο στο 25% της τράπεζας. Το επιτελείο του κ. Στουρνάρα φέρεται να υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος και η δυνατότητα στη νέα διοίκηση της Eurobank να αναπτύξει ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο, να διατηρήσει και να ενισχύσει την αξία της Eurobank και να αναπτύξει ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης που θα εκτελεστεί μέσα σε 6 μήνες, δηλαδή έως τα τέλη του 2013 με αρχές του 2014. Μέχρι και χθες το βράδυ το θέμα ήταν σε εκκρεμότητα, αλλά η κυβερνητική πλευρά δήλωνε αισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης.

Οι άλλες αξιώσεις. ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην πώληση του νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της νέας Proton Bank έως τις 15 Ιουλίου, κάτι που θέτουν ως προαπαιτούµενη δράση για να εκταµιευθεί η επόµενη δόση. Ακόµη, ζητούν έως τις 15 Ιουλίου να έχει καταρτιστεί και ολοκληρωθεί η συνολική στρατηγική για τον τραπεζικό τοµέα, που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ανασυγκρότηση των συνεταιριστικών τραπεζών έως τον Σεπτέµβριο του 2013 µε πυλώνα την Πανελλήνια Τράπεζα και την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα ενεργεί ως εµπορική τράπεζα «µόνο σε περίπτωση αποτυχίας της αγοράς».

Η τρόικα ζήτησε από την κυβέρνηση να μη λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη φερεγγυότητα των τραπεζών, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος δώσει τη συγκατάθεσή της. Στο ίδιο πλαίσιο το προσχέδιο του Μνημονίου αναφέρει ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν θα απαιτεί από τις τράπεζες να πληρώνουν μερίσματα επί των προνομιούχων μετοχών ή τέλη ή φόρους, αντ' αυτών, εκτός εάν έχουν διανεμόμενα κέρδη (εξαιρουμένων των κερδών από εξαγορές και πωλήσεις θυγατρικών στο εξωτερικό). Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο η τρόικα φέρεται να επιμένει.

Ιδρυμα για την Ανάπτυξη. Αναφορικά µε το υπό σύσταση Ιδρυµα για την Ανάπτυξη, δηλαδή το νέο επενδυτικό Ταµείο που προωθούν τα υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης - και το οποίο η τρόικα δεν ενέκρινε αρχικά - το προσχέδιο του νέου Μνηµονίου αναφέρει ότι θα είναι ένα µη τραπεζικό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, που θα έχει σκοπό τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.

Το Ιδρυμα για την Ανάπτυξη, που θα έχει κεφάλαια ύψους 350 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικά έργα υποδομής, θα παρέχει κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, θα χορηγεί δάνεια μόνο στο πλαίσιο συμφωνιών συγχρηματοδότησης εμπορικών ή συνεταιριστικών τραπεζών, δεν θα έχει αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με το ΕΤΕΑΝ, δεν θα δέχεται καταθέσεις ή εισφορές κεφαλαίου ή άλλες μορφές χρηματοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν ή ελέγχονται από τον δημόσιο τομέα και θα δανείζει με επιτόκια της αγοράς.
Τέλος, το Διοικητικό του Συμβούλιο θα αποτελείται από ξένα στελέχη, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ανεξαρτησίας.

Πωλητήρια εδώ και τώρα
ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην πώληση του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της νέας Proton Bank έως τις 15 Ιουλίου, και το θέτουν ως προαπαιτούμενη δράση για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση. Πηγή: tanea.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com