Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. 1/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...

Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:

Προσωρινός ενιαίος πίνακας κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας)
Αλφαβητικός προσωρινός ενιαίος πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης
Προσωρινός πίνακας διάθεσης (αλφαβητικός)
Προσωρινός πίνακας διάθεσης (ανά φορέα υποδοχής)

Οι πίνακες συνοδεύονται από διευκρινιστικό Υπόμνημα για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ανάγνωση των πινάκων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων αρχίζει το Σάββατο, 13.4.2013 και λήγει με την πάροδο της Τετάρτης, 17.4.2013. Με τις ενστάσεις μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο ΑΣΕΠ. Πηγή: kathimerini.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com