Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ

Ειδική απογραφή όλων των συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήροι, χήρες και παιδιά άνω των 12 ετών) καθώς και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των άγαμων θυγατέρων θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013...

Ήδη ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης απέστειλε επείγουσα εγκύκλιο με οδηγίες προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου, ώστε να προχωρήσουν στην απογραφή.
Στόχος του υπουργείου η περιστολή των δαπανών και η διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να εκμηδενισθεί η πιθανότητα χορήγησης πλαστών και παράνομων συντάξεων.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η απογραφή είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Οι διοικήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να εκδώσουν άμεσα ρητές και σαφείς οδηγίες για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ειδικής απογραφής και να ενημερώσουν έγκαιρα τους συνταξιούχους της ανωτέρω κατηγορίας ώστε αφενός η ειδική αυτή απογραφή να ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και αφετέρου να μην υποβληθούν σε ταλαιπωρία οι ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι ( ή ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε περιπτώσεις προσώπων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας ή κατοικούν στο εξωτερικό) θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Το τελευταίο εκκαθαριστικό εισοδήματος. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησής του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας. Στις περιπτώσεις άγαμων θυγατέρων θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες.

Ο υπουργός κ. Βρούτσης σε δήλωσή του σημειώνει ότι «με την απογραφή επιχειρείται να ελεγχθεί η τελευταία 'γκρίζα περιοχή' των ασφαλιστικών ταμείων που δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα ελεγχθεί. Είναι η τελευταία απογραφή που επιχειρείται καθώς στο εξής θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Αριάδνη» που θα καταγράφει κάθε δημογραφική αλλαγή σε πραγματικό χρόνο». Πηγή: tovima.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com