Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 50%, ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μειώσεις εισοδημάτων που φθάνουν – σε κλαδικό επίπεδο – μέχρι και το 50% των σημερινών αποδοχών, αλλά και διάλυση, εν μια νυχτί, της υφιστάμενης πυραμίδας των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες σε 15 μήνες από σήμερα παύουν να ισχύουν στο μεγαλύτερό τους μέρος...

Πρόκειται για την νέα δανειακή σύμβαση της χώρας. Ταυτοχρόνως πρόκειται για την πιο βίαιη μείωση εισοδημάτων της τελευταίας εξηκονταετίας (μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο), όπως και για την απόλυτη ανατροπή θεσμικών κανόνων του συλλογικού δικαίου από 1955 και εντεύθεν (νόμοι 3239/55 και 1876/90).

Ολα αυτά περιλαμβάνονται στην συμφωνία κυβέρνησης και τρόικας που καλείται να εγκρίνει η Βουλή. Σε «πρώτη ανάγνωση» τα μέτρα που θα υλοποιήσει η χώρα μας έως το 2015 περιλαμβάνουν μείωση κατά 15% των συντάξεων κύριας ασφάλισης ΔΕΗ. ΟΤΕ και τραπεζών και κατά 7% του ΝΑΤ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα των επικουρικών συντάξεων.

Μείωση των κατώτατων μισθών όλων των επιπέδων κατά 22% και των νέων κάτω των 25 ετών κατά 32%. Η μετενέργεια των συμβάσεων λήγει στους τρεις αντί των έξι μηνών.

Εάν δεν υπάρξει νέα κλαδική σύμβαση εντός τριών μηνών θα λαμβάνεται ως βάση ο κατώτατος μισθός με διατήρηση των επιδομάτων θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας.

Ολες οι συμβάσεις που είναι σε ισχύ λήγουν σε ένα έτος μετά την ψήφιση του σταθεροποιητικού προγράμματος.

Παγώνουν οι ωριμάνσεις έως ότου η ανεργία μειωθεί κάτω του 10%. Καταργείται η μονιμότητα νέας σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τις ανατροπές που προβλέπονται στις νέα δανειακή σύμβαση της χώρας:

- Συντάξεις: Αναζητούνται 600 εκατομμύρια ευρώ (0,4% του ΑΕΠ) για την χρηματοδότηση του ελλείμματος των επικουρικών συντάξεων. Για το λόγο αυτό το επόμενο διάστημα θα εφαρμοστούν μειώσεις κατά 15% στις κύριες συντάξεις των ταμείων ασφάλισης ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες και κατά 7% μειώσεις στο ΝΑΤ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα των επικουρικών συντάξεων. Οι μειώσεις θα εφαρμοστούν αναδρομικά από 1.1.2012.

- Εφάπαξ: Έως τα τέλη Ιουνίου θα επανεξετασθούν όλες ου παροχές των ταμείων εφάπαξ βοηθημάτων.

- Είσπραξη εισφορών: Αναθεωρείται το σύστημα είσπραξης των εισφορών και από τον επόμενο μήνα ενοποιείται η είσπραξη και ο έλεγχος των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

- Κοινωνικά επιδόματα: Περικοπή προγραμμάτων κοινωνικών επιδομάτων με την καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και διακοπή τους σε περιπτώσεις υπερβάσεων. Στόχος η εξοικονόμησης ποσού ύψους με 1,5% του ΑΕΠ, την περίοδο 2013 - 2015.

- Ανατροπή των συλλογικών συμβάσεων: Επιδιώκεται η μείωση μοναδιαίου εργασιακού κόστους κατά 15% έως το 2015. Η συμφωνία ζητά από τους κοινωνικούς εταίρους να επιτύχουν το αποτέλεσμα αυτό με συμφωνία έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Η ρύθμιση θα προβλέπει τα εξής μέτρα: Μείωσή του κατά 22% του κατώτατου μισθού σε όλα τα επίπεδα. Πάγωμα των κατώτατων αμοιβών στα επίπεδα που θα διαμορφωθούν μετά τη μείωσή τους και έως το τέλος του 2015. Σημειώνεται ότι ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται από τα 751 ευρώ στα 586 ευρώ.

- Νέοι. Επιπλέον μείωση κατά 10% για τους νέους (έως 25 ετών). Ο εισαγωγικός μισθός για τους νέους διαμορφώνεται στα 511 ευρώ.

- Ωριμάνσεις. Παγώνουν όλες οι ωριμάνσεις μισθών (τριετίες πολυετίες) έως ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.

- Επιπλέον μείωση των κατώτατων έως το Ιούλιο. Προβλέπεται έως τέλη Ιουλίου 2012, να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της γενικής σύμβασης (ΕΓΣΣΕ) με σκοπό την ευθυγράμμιση αυτής με τις ανταγωνιστικές χώρες. Τούτου δοθέντος να προσεγγίσει ο κατώτατος μισθός τον μισθό της Πορτογαλίας (566 ευρώ).

- Ανατροπή των συλλογικών συμβάσεων. Η μέγιστη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων δεν ξεπερνά τα τρία χρόνια.

- Κατάργηση των συμβάσεων. Οι σημερινέ ισχύουσες συμβάσεις λήγουν ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση του προγράμματος. Δηλαδή το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2013 ανεξαρτήτως άλλης ημερομηνίας.

- Μετενέργεια. Η ισχύς της μετενέργειας μειώνεται σε τρεις από έξι μήνες. Ένα δεν υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση εντός τριών μηνών, τότε ως βάση των αποδοχών θα θεωρείται ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ. Επιπρόσθετα διατηρούνται γενικά επιδόματα όπως: θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης, επικινδυνότητας. Αυτά διατηρούνται έως τη σύναψη νέας συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής).

- Μονιμότητα ΔΕΚΟ. Καταργείται η μονιμότητα σε όλες τις ΔΕΚΟ, τράπεζες.

- Διαιτησία. Καταργείται η μονομερής προσφυγής στη διαιτησία. Ακόμη και στην περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία, θα τίθενται μόνο οι βασικοί μισθοί. Για την λήψη απόφασης θα λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

- Μη μισθολογικό κόστος – Μείωση εισφορών. Μειώνονται κατά 2% οι ασφαλιστικές εισφορές με την κατάργηση των εισφορών υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. Οι δύο αυτοί οργανισμοί καταργούνται.

- Μειώνονται περαιτέρω κατά 3% οι εισφορές του ΙΚΑ από 1.1.2013. Τα διαφυγόντα έσοδα δεν θα καλύψει ο προϋπολογισμός, αλλά ελπίζεται να αυξηθούν οι εισπράξεις μέσω της πάταξης της εισφοροδιαφυγής.

- Νέα μείωση συντάξεων. Γίνεται σαφές πως εάν από τη μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος για τον προϋπολογισμό, τότε θα υπάρξει νέα αναπροσαρμογή – μείωση όλων των συντάξεων.

- Ειδικά επικουρικά ταμεία. Μετά από αναλογιστικές μελέτες και διάλογο τα ειδικά επικουρικά ταμεία εταιριών με ιδιαίτερο κόστος ασφαλιστικών εισφορών να εξομοιωθούν με τις εισφορές άλλων επιχειρήσεων που καλύπτει το ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί κρατικός προϋπολογισμός. Σε περίπτωση που αυτά δε λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα.

Δημόσιος τομέας

Πέραν των μέτρων για τον ιδιωτικό τομέα στη νέα δανειακή σύμβαση προβλέπονται μέτρα και για τον δημόσιο τομέα.

Απολύσεις στο δημόσιο ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 μέχρι το 2015, συνέχιση της εργασιακής εφεδρείας, μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, μείωση των συμβασιούχων και περιορισμός των εισαγωγών σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και γενικά σε σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

Τέλος μέχρι το Ιούλιο θα επανεξετασθούν (μειωθούν) όλα τα ειδικά μισθολόγια με στόχο εξοικονόμηση ποσού 0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση..

Τα βασικά σημεία της δανειακής σύμβασης

Τι σημαίνει μείωση 22% στον κατώτατο μισθό και 15% στις επικουρικές συντάξεις

Για την απόλυτη σφαγή στους μισθούς εάν περικοπεί κατά 22% ο κατώτατος μισθός κάνουν λόγο οι εργατολόγοι ενώ όταν μιλάμε για μεσοσταθμική μείωση 15% στις επικουρικές συντάξεις λένε πως πρόκειται για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.

Μπορεί λοιπόν όπως λένε οι ειδικοί να διασώθηκε όπως τουλάχιστον φαίνεται ο 13ος και 14ος μισθός αλλά έπαψε να υπάρχει ο 11ος και 12ος μισθός.

Οπως χαρακτηριστικά δηλωσε στο Newsit o γνωστός εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης " εξέλιξη αυτή κατακρεουργεί τις αποδοχές των εργαζομένων ειτε αυτοί θα πληρώνονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο και μάλιστα ανεξαρτήτως ποιας συλλογική σύμβασης εργασίας πληρώνοντας μέχρι τώρα. Θα θίξει και τους εργαζόμενους με καθεστώς εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας όσο και αυτούς που πληρώνονται με κλαδικές και επαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή στην πραγματικότητα πρόκειται για κατάργηση και με νομοθετικό τρόπο των ελαχίστων ορίων ασφαλείας των κατώτερων μισθών και ημερομισθίων".

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
- ενας εργαζόμενος άγαμος που πληρώνεται με το κατώτερο όριο, δηλαδή τον μισθό των 751 ευρώ, με την περικοπή του 22% θα φτάσει στα 601 ευρώ μικτές αποδοχές, μείον τις κρατήσεις που έχουν αυξηθεί με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις θα έχει καθάρα στην τσέπη του 462 ευρώ τον μήνα. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποσό λίγο πάνω από τα 10 ευρώ την ημέρα στη τσέπη του εργαζόμενου.

- ενας έγγαμος δίχως παιδί παίρνει σημερα 826 ευρώ, με την περικοπή του 22% θα φτάσει στα 644 ευρώ μικτά και μόλις 495 ευρώ καθαρά.

- ένας έγγαμος με τρεις τριετίες, δηλαδή προϋπηρεσία 9 χρόνια και έχει 2 παιδιά θα έπαιρνε σήμερα 1037 ευρώ το οποίο με την περικοπή του 22% φτάνει τα 808 ευρώ μικτά και καθαρά τα 621 ευρώ μόλις.

"Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως πολύ μικρή σημασία είχε η σχετική συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό με την έννοια ότι η περικοπή του βασικού μισθού και των ημερομισθίων οδηγεί στο να υπάρχουν μισθοί πείνας και όταν μιλήσουμε για καθαρά ποσά κάνουμε λόγο για 10 και 15 ευρώ με τα οποία καλείται να περάσει την κάθε μέρα μια οικογένεια που συχνά έχει τουλάχιστον το ένα μέλος της άνεργο" είπε ο κύριος Περπατάρης.

ΠΕΤΣΟΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
"Μια σειρά παροχών οπως ειναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα τοκετού και το επίδομα μητρότητας παρακολουθεί το ύψος των αποδοχών και των ημερομισθίων που ορίζονται από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας" εξηγεί ο εργατολογος.

Ειδικότερα στο επίδομα ανεργίας η περικοπή αυτή φτάνει από τα 461 ευρώ που είναι σήμερα στα 360 ευρώ και στο επίπεδο του ημερομισθίου από τα 33,5 ευρώ που είναι σήμερα στα 26,19 ευρώ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό συμπαρασύρει οχι μόνο τις παροχές αλλά και τα ύψη των αποζημιώσεων απόλυσης. Θυμίζω πως ο καθορισμός της αποζημίωσης απόλυσης που πλέον καταβάλλεται με δόσεις δίμηνες περιλαμβάνει τις αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης πριν την απόλυση. Επομένως η περικοπή του 22% σημαίνει στην πραγματικότητα και περικοπή της αποζημίωσης απόλυσης ανεξαρτήτου του χρόνου προϋπηρεσίας.

ΜΕΙΩΣΗ 15% ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
"Εδώ μιλάμε οχι μόνο για διπλή σφαγή αλλά για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Εδώ σημαίνει ότι θα έχουμε περικοπες σε οποιοδηποτε ποσό επικουρικής σύνταξης που είναι πάνω από τα 150 ευρώ που είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό όριο στη πραγματικότητα. Εγω θα έλεγα ότι ουσιαστικά πρόκειται για κατάργηση των επικουρικών συντάξεων και θα επιβληθούν στο όνομα του 2ου μνημονιου και στην πραγματικότητα η έννοια και η ύπαρξη της επικουρικής σύνταξης θα συμπαρασύρει και τις κύριες συντάξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
- επικουρική σύνταξη των 200 ευρώ με μεσοσταθμική μείωση 15% απο τα 150 ευρώ και πάνω θα πάει στα 185 ευρώ.
- επικουρική σύνταξη των 400 ευρώ με μείωση 15% από τα 150 ευρώ κα πάνω θα πάει στα 362,5 ευρώ.
- επικουρική σύνταξη των 600 ευρώ με μείωση 15% από τα 150 ευρώ και πάνω θα πάει στα 532 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά αυτά είναι υπολογισμένα με μείωση 15% και θεωρείται βέβαιο πως από τα ποσά των 250 με 300 ευρώ και πάνω οι μειώσεις θα φτάσουν στο 20% με 30% και άρα οι πραγματικές μειώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Πηγή: tovima.gr, newsit.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com