Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καταθέτει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας η «ΧΚ Τεγόπουλος» για την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»...

Σήμερα κατετέθη το παράβολο που προβλέπεται για τη σχετική διαδικασία προκειμένου η αίτηση να γίνει δεκτή, πάντως, απαιτείται να εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο από το δικαστήριο και να εξασφαλιστεί η συμφωνία των πιστωτών σε ποσοστό 60%, μεταξύ των οποίων το 40% πρέπει να προέρχεται από όσους έχουν εμπράγματη ασφάλεια.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι πέντε μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί και το δώρο Χριστουγέννων.

Οι τράπεζες στις οποίες απευθύνθηκε η διοίκηση της εταιρείας για κεφάλαια κίνησης αρνήθηκαν να χορηγήσουν νέα δάνεια.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του εννεαμήνου οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν 37,5 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες 13,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα εκατ. ευρώ και ο ισολογισμός εμφάνιζε ζημίες 21,4 εκατ. ευρώ. Πηγή: tovima.gr

Το Banner του newsmme

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

newsmme.blogspot.com 2008

Copyright 2009 newsmme.blogspot.com